Технологията, която използваме  най-общо се основава на стопяване на отделни късове плоско стъклото в специална пещ.

Фюзинг е техника, при която две или повече парчета плоско стъкло се съчетават по определен начин, поставят се в пещ и се загряват, докато се стопят и образуват едно общо парче стъкло.

Слъмпинг (slumping) е техника, при която се променя формата на стъклото чрез използване на калъп, висока температура и гравитацията. Стъклото се поставя върху определен калъп и се нагрява докато придобие неговата форма или се стече от калъпа в желаната форма. Обикновено се слъмпира стъкло, което преди това е било художествено оформено чрез фюзинг. При загряване стъклото достига полутечно състояние и под силата на собствената си тежест приема формата, върху която е положено.

Фюзираното стъкло (често наричано kilnformed,  warm  или  kiln-glass)  е технология развивала се през вековете, която се прилага и днес, все повече последните години, тъй като дава неограничени възможности за съчетаване на цветове и форми.

За разлика от т.нар. stained glass (познатия у нас „витраж”), при фюзираното стъкло художественият обект не е накъсан от оловни метални линии и позволява създаване на триизмерни форми без разрези и сглобяване от множество парчета стъкло.